Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli oraz Filia w Charlejowie jest miejscem przyjemnym, estetycznym i funkcjonalnym, otwartym na potrzeby różnych użytkowników. Nasze placówki oferują dostęp do bogatego księgozbioru, czasopism i nowych technologii. Zgodnie z formułą biblioteki publicznej, realizują zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych różnych grup wiekowych i zawodowych. Gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory biblioteczne z różnych dziedzin wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników biblioteka przestaje być jedynie miejscem, w którym wypożycza się książki, a staje się instytucją kulturalną, promującą nie tylko literaturę i czytelnictwo, ale i kulturę.

W bogatej ofercie Biblioteki są także takie działania jak: organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, popularyzacja wiedzy i czytelnictwa, współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi na terenie gminy i powiatu, konkursy, warsztaty plastyczne dla najmłodszych, lekcje biblioteczne, usługa „Książka na telefon”, wystawy tematyczne i wiele innych.

Krótki Rys Historyczny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli  swoją działalność rozpoczęła 22 stycznia 1950r. i jest jedyną instytucją kultury działającą na terenie Gminy Serokomla.

Losy biblioteki były bardzo kręte. Księgozbiór wielokrotnie zmieniał swoją siedzibę.  Przez pierwsze lata działalności, Biblioteka znajdowała się w domach prywatnych, następnie przeniesiono bibliotekę do budynku ,,starej” gminy.  W kolejnych latach biblioteka zmieniała swoje miejsce jeszcze ośmio krotnie.  Dopiero pod koniec lat 90-tych przeniesiono bibliotekę na pierwsze piętro budynku Urzędu Gminy. Zajmowała tam powierzchnię 70 m², co bardzo ograniczało jej  możliwości.

W sumie Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli przenoszona była, aż 10 razy, by trafić na swoje miejsce docelowe do nowo wybudowanego budynku przy ul. Warszawskiej 25 w Serokomli.

Dyrektor Biblioteki Pani Justyna Gruba od początku swojej pracy dostrzegała ograniczenia powodowane brakiem odpowiedniego zaplecza lokalowego. We współpracy z Urzędem Gminy pozyskała pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w kwocie  prawie dwóch milionów złotych ( 1 999 718,00 ) na budowę nowej siedziby. Całość inwestycji opiewała na kwotę 2976429,85 zł i była realizowana w latach 2016-2018 w całości przez Bibliotekę.

Po prawie trzech latach plany, wizje i marzenia przybrały rzeczywistą formę. Praca oraz poświęcenie ludzi zaangażowanych całym sercem w budowę zaowocowały otwarciem nowego budynku Biblioteki Publicznej.  Budynek ten  to 785 m² nowoczesnej, przestronnej i funkcjonalnej przestrzenni na miarę XXI wieku, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie znajduje się wiele pomieszczeń, które pozwalają mieszkańcom spędzać czas  na obcowaniu z szeroko rozumianą kulturą. Czytelnia oraz wypożyczalnia z antresolą, wyposażona w wygodne sofy i kąciki do siedzenia sprzyja sztandarowej działalności biblioteki. W zaciszu zaułków wypełnionych książkami można spokojnie odnaleźć lekturę dla siebie, poczytać i odpocząć. Układ funkcjonalno-przestrzenny, kolorystyka oraz wyposażenie pozwala na wyciszenie się i skupienie w towarzystwie wybranej lektury.  Pomimo otwartej przestrzeni czytelnik ma komfort pewnej prywatności.

Nowa biblioteka wyposażona w salę konferencyjną z zapleczem kuchennym pozwala na organizowanie różnego rodzaju spotkań, wykładów oraz prowadzenie działalności kulturalno-naukowej w szeroko rozumianym znaczeniu.

Najwięcej jednak radości nowy budynek przysporzył najmłodszej części społeczeństwa. Biblioteka przyciąga do siebie dzieci w każdym wieku, od najmłodszych po licealną młodzież. Dla małych dzieci jest wydzielona i bezpieczna sala do zabawy, dla starszych  sala do prac z dziećmi oraz mini kino, a także ściana wspinaczkowa. Nowoczesna sala komputerowa zapewnia równy start wszystkim dzieciom i młodzieży. Dzięki tak wyposażonej placówce wszystkie dzieci mają równe szanse i równy dostęp do technologii oraz wiedzy.

Sala do opracowania zbiorów oraz pomieszczenia socjalno- biurowe są najmniej efektowne, ale za to doceniane przez pracowników, którzy mają odpowiednie warunki do codziennej pracy.

Od samego początku – zgodnie z założeniami i wizją władz gminnych – naszą bibliotekę charakteryzuje wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna.

Do zadań statutowych realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną, obok działań związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów należy także organizowanie różnego typu imprez popularyzujących edukację, wiedzę, tradycje i kulturę, co realizujemy we współpracy z placówkami oświatowymi, wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.

Biblioteka stara się stworzyć mieszkańcom gminy możliwość kontaktu nie tylko z książką, ale także z nowoczesną techniką oraz szeroko rozumianą kulturą.