Warsztat florystyczny

25 czerwca 2021

Za nami kolejny warsztat realizowany w ramach grantu „Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla”. Tym razem był to warsztat florystyczny. 🌺🌷💐🌿🌱😊

Warsztaty florystyczne jak wszystkie zajęcia manualne są idealnym sposobem na odkrywanie nowych pasji, ale także udoskonaleniem tych już istniejących. Rozwijają nasz potencjał. Warsztaty florystyczne działają motywacyjnie i terapeutycznie. Uczymy się precyzji i cierpliwości, otwieramy się , inspirujemy i pobudzamy kreatywność. Twórcze działanie w grupie sprzyja powstawaniu nowych idei. Uczyliśmy się pod okiem wykwalifikowanej osoby. Omawianie poszczególnych etapów pracy przez florystę prowadzącego zajęcia pozwało nam nabyć niezbędną wiedzę techniczną i botaniczną. Bardzo cenne były też indywidualne korekty. Zaangażowanie w warsztaty to również lekcja konsekwencji, wytrwałości i wiary we własne możliwości pomimo trudnych początków. Satysfakcja z postępów jest jednak ogromna. Florystyczne zajęcia manualne mogą pozostać w strefie dobrej zabawy, mogą być chwilą, która wraca z uśmiechem jest odskocznią od codzienności. Okazją do stworzenia czegoś wyjątkowego dla siebie, do domu lub dla bliskich, okazją do poznania nowych ludzi, sposobem na relaks. Mogą stać się również wielkim odkryciem, pasją, siłą do robienia rzeczy, których wcześniej nigdy nie robiliśmy i pomysłem na życie. 😊

❗ Warsztat realizowany w ramach grantu pt. „Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla”.
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00