Warsztaty EKO-DOM

25 czerwca 2021
Warsztaty EKO-DOM za nami! 🌿☘️🌾
Na warsztatach uczestniczki dowiedziały się jak ograniczyć odpady, jak posprzątać dom bez chemii, a także jak naturalnie zadbać o siebie i najbliższych. Ponadto uczestniczki samodzielnie wykonały czyszczącą pastę, proszek do prania, pastę do zębów i odświeżającą mgiełkę. A to wszystko bez grama szkodliwych substancji chemicznych! Ciekawostek było co niemiara. Mamy nadzieję, że Panie skorzystają z nich w życiu codziennym 😊
Zapraszamy również na profil LA LA LAS , gdzie można znaleźć mnóstwo ekoinspiracji🌱
❗ Warsztat realizowany w ramach grantu pt. „Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla”.
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00