Kick-boxing

25 czerwca 2021

Przedstawiamy Wam naszą biblioteczną grupę kick- boxingową 🙂 🥊🤼🤩

Dyscyplina sportowa, w której walczy się stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia. Jest to sport rozwijający w sposób holistyczny umiejętności fizyczne takie jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, poczucie rytmu. Dodatkowo doskonali cechy psychiczne m.in.: panowanie nad stresem, poczucie własnej wartości, czy pewność siebie. 😎

❗ Warsztat realizowany w ramach grantu pt. „Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla”.
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

 

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00