Kurs samoobrony dla kobiet

25 czerwca 2021
Jak to śpiewał Eugeniusz Bodo
„Słaba płeć, a jednak najsilniejsza,
Słaba płeć, a jednak najmocniejsza”. 💪😄
Niestety w świadomości kobiet nadal panuje przeświadczenie o własnej słabości. Dlatego misją naszego kursu samoobrony dla kobiet jest zmiana tego poglądu i rozwój asertywności, pewności siebie, sprawności i umiejętności skutecznej samoobrony u Pań.
Kurs samoobrony dla kobiet w bibliotece ma postać co tygodniowych treningów, na których celem jest przekazanie fundamentalnych zasad bezpieczeństwa osobistego dla kobiet. Uczymy się prostych podstawowych technik i zachowań, które pomogą wyjść obronną ręką z wielu sytuacji. Na warsztatach skupiamy się na prewencji napaści, kradzieży, gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły oraz wartości bojowej, umiejętności wczesnego dostrzegania sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
❗ Warsztat realizowany w ramach grantu pt. „Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla”.
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00